Záruka

Záruční povinnosti
Záruční doba – to je časové období, behem ktereho Výrobce/Prodejce se ručí provest bezplatnou opravu nebo výměnu odpovídající produkci z důvodu uvedení ji do obratu.
Lhůta využití – kalendářní lhůta využití zboží dle účelu, během které Výrobce/Prodejce zaručuje ji bezpečnost a nése zodpovědnost za podstatné nedostatky, které vzniknou za jeho viny.
Lhůta využití souhlasí Záruční době.
Záruční doba na obuv – 2 roky.
Záruční doba na obuv začíná dnem prodeje.
V případě použití sezonní obuvi mímo sezony, nebudou příjaté žádné stížnosti, a tím se zamítne záruční doba.
Po vypršení záruční doby, Výrobce/Prodejce neprijma zadne stížnosti ohledně nedostatků.
Záruka se nevztahuje na změny vlastnosti obuvi, které vznikly v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či přirozené změny vlastnosti materialu a nebo na vady a nedostatky vzníkle nedodržováním pravidel a zásad správného používání a udržby.
Zboží, předložené k reklamačnímu řízení, musí být řadně vyčištěno, zbaveno veškerých nečistot hygienicky nezávadné. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po projevení vady výrobku.
Reklamační řízení může být zahájeno, jestliže zákazník předloží kompletní reklamované zboží a prokáže nákup reklamovaného zboží v prodejně nákupním dokladem.
Reklamaci lze uplatnit v prodejně Lux Elite s.r.o. v České republice, Lidická 756/17, Praha 5, Smíchov